Mgr. Jan Tulisadvokát

Naše kancelář staví na rodinné tradici, zkušenostech a odbornosti. Věřím, že naše služby definuje nejen svědomitá práce, ale také lidský přístup. Tvrdě pracujeme na tom, aby každý problém měl své řešení.

ZAJÍMÁ MĚ VÍC

Foto Jan Tulis

Kdo jsme

Naše malá advokátní kancelář s rodinnou tradicí a sídlem v Brně poskytuje právní rady a pomoc v celé oblasti Moravy a v Praze. K našim klientům vždy přistupujeme individuálně tak, abychom dodali právní služby na míru, vysokou odbornou úroveň a odvedli profesionální práci. Pravidelně zastupujeme klienty ze Švýcarska, Velké Británie a USA. Dlouhodobě spolupracujeme s jednou z předních právních firem v New Yorku s působností v České republice.

Kancelář vznikla na základech rodinné tradice, kdy jsem navázal na činnost svého otce, JUDr. Jana Tulise, který služby v oboru poskytoval už od roku 1991. Sám jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem získal v oboru Právo a právní věda titul magistra práv. Od roku 2010 jsem členem České advokátní komory a advokátem od roku 2014.
Nesmírně si cením letitých zkušeností a odborných rad svého otce, od něhož jsem v minulosti převzal část svých znalostí, z nichž čerpám dosud.

Podpis Jan Tulis

Co umíme

Umíme vám pomoct v různých životních situacích, které musíte řešit. Specializujeme se na veškeré právní vztahy týkající se nemovitostí, na restituční právo, zastoupíme vás v občanskoprávních sporech, v pracovněprávních sporech, nebo pomůžeme v obchodních vztazích menších korporací.
Pomůžeme vám při koupi a prodeji nemovitostí, nebo při vypořádání rodinného majetku. Stejně tak vás umíme zastoupit v rozvodových řízeních.
Právní služby poskytujeme jak v českém, tak anglickém jazyce, s klienty dokážeme komunikovat také německy a chorvatsky. Spolehnout se dlouhodobě můžeme také na úzkou spolupráci se specializovanými advokáty, soudními znalci, tlumočníky a daňovými a finančními poradci.

CHCI KONTAKT
vahy

Občansko-
právní vztahy

Rodinné právo, majetkové právo, pracovní právo.

domecek

Obchodní
vztahy

Příprava smluv na míru, řešení pohledávek, náhrada škody, vztahy mezi společníky a statutárním orgánem.

dolar

Právní vztahy
k nemovitostem

Darování a koupě nemovitostí, zřízení věcných břemen, vztahy mezi spoluvlastníky, problematika bytů, advokátní úschovy.

razitko

Stavební
řízení

Územní a stavební řízení, zastupování vlastníků nemovitostí a dotčených osob.

certifikat

Autorské
právo

Licenční smlouvy, smlouvy o dílo, práva autora k dílu a následky jejich porušení.

Ceny právních služeb

Za právní služby si účtujeme odměnu na základě smluvní hodinové sazby, nebo na základě fixní sazby za poskytnuté služby. Pokud budeme spolupracovat dlouhodobě, můžeme se domluvit na měsíčním paušálu. Všechny sazby se dozvíte ještě předtím, než se na spolupráci domluvíme.

Logo advokátní kanceláře Mgr. Jan Tulis
+420 603 381 837

Advokátní kancelář Mgr. Jana Tulise
Purkyňova 2740/45, 612 00, Brno